Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR

Koncom roka 2014 Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o., Hlavné mesto Bratislava a Bratislava-Staré mesto podpísali Memorandum o spolupráci :

 Podpora konceptu zásobovania mesta prostredníctvom nákladných bicyklov